CIF lämnar regeringsrapport

9 maj, 2017

I morgon onsdag den 10 maj kl 6 publiceras 2016 års uppföljning av statens stöd till idrotten. CIF har på regeringens uppdrag analyserat den grupp barn och unga som inte alls eller i begränsad utsträckning är aktiva inom idrottsrörelsen.

CIF har även analyserat grundskolans arbete med daglig fysisk aktivitet och undervisning i ämnet idrott och hälsa. Närmare bestämt vilken betydelse som utbildningen i grundskolan har för ungas idrottande och fysiska aktivitet.

Rapporten innehåller dessutom ett omfattande statistiskt material där CIF beskriver och analyserar utvecklingen inom svensk idrott och folkhälsa.

Vid frågor kontakta utredare Johan R Norberg 0705-62 06 18

 

Publicerad i Nyheter - startsida