CIF ska analysera jämställdheten inom idrotten

28 december 2016

Regeringen har gett Centrum för idrottsforskning i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av jämställdheten inom idrotten. CIF ska bland annat undersöka hur olika idrotters utformning påverkar könsfördelningen bland aktiva och ledare. Centrum för idrottsforskning ska kartlägga de idrotter som har en stor andel män och stor andel kvinnor, och jämföra dem med idrotter med jämnare könsfördelning bland aktiva och ledare. Analysen ska också omfatta hur resurser fördelas mellan mäns och kvinnors idrottande och motionerande, med särskilt fokus på barn- och ungdomsidrotten. – Det är mycket positivt att CIF får ett uppdrag att analysera jämställdhetsfrågor inom idrotten. En viktig fråga är givetvis hur resurser fördelas mellan flickor och pojkar, både i barn- och ungdomsidrotten och på elitnivå. Men det är också viktigt att fördjupa vår förståelse för de mekanismer som gör att vissa idrotter uppfattas som mer eller mindre manliga eller kvinnliga. Målet med statens idrottspolitik är att idrotten ska vara lika tillgänglig för alla, och då får inte individers möjligheter och resurser begränsas på grund av föreställningar om genus, säger Johan R Norberg, utredare på CIF. – Målet är att alla ska ha lika förutsättningar för att idrotta och motionera. Inte minst ska tjejer och killar ha samma möjligheter, och nu vill vi veta mer om varför det inte är så, säger idrottsminister Gabriel Wikström. CIF ska presentera analysen för regeringen senast den 15 maj 2018. Analysen ingår i Centrum för idrottsforsknings årliga uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten.
Taggar: ,
Publicerad i Nyheter, Nyheter - startsida

Beslut forskningsbidrag 2017

30 november 2016

Beslut om tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk 2017 togs av CIF:s styrelse på möte den 28-29 november 2016. Beslutsbrev med eventuellt kontrakt kommer att skickas ut i december. Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag. Läs vilka som fick tilldelning  
Taggar: ,
Publicerad i Nyheter

Forskningsbidrag 2017

25 november 2016

Beslut om forskningsbidrag 2017 tas vid styrelsemöte den 29 november 2016. Information om bidragsbeslut publiceras här den 30 november.    
Publicerad i Nyheter

Inbjudan till ”Unga forskare presenterar…”

28 september 2016

Centrum för idrottsforskning (CIF) bjuder in till utvärderingsseminarium av de doktorander och nydisputerade som har sin tjänst delfinansierad av CIF. Utvärderingen sker för att kunna ta beslut om finansiering i ytterligare två år.

Tid

11 oktober 2016 kl 09.45 -14.10

Plats

Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm

Program

kl 09.45-10.15 Effekter av NSAID på proteinsyntes och anpassning till styrketräning i human skelettmuskulatur Tommy Lundberg, Karolinska institutet kl 10.20-10.50 Physical demands and fatigue in elite football – an individual approach Dan Fransson, Göteborgs universitet Handledare: Magni Mohr kl 10.55-11.25 Svenska handbollsspelares karriär: En empirisk modell och ett psykologiskt stödsystem Johan Ekengren, Högskolan i Halmstad Handledare: Natalia Stambulova kl 11.25-12.30 Lunch kl 12.30-13.00 Det kvinnliga supporterlandskapet Aage Radmann, Malmö högskola kl 13.05-13.35 Traumatic knee injury in young female athletes: muscle strength and preventive intervention Sofia Ryman Augustsson, Lunds universitet kl 13.40-14.10 Preventive neuromuscular training interventions in youth athletes: training effects & implementation Hanna Lindblom, Linköpings universitet Handledare: Martin Hägglund Ingen föranmälan krävs.

VÄLKOMMEN!

Ladda ner programmet (pdf, 92 kB)
Taggar:
Publicerad i Nyheter

Inkomna ansökningar till forskningsbidrag 2017

15 september var sista dag att söka forskningsbidrag till CIF för 2017. CIF fick in 246 ansökningar till projektbidrag, tjänster samt organisation, samverkan och nätverkande. Nu är ansökningarna skickade till granskarna för bedömning. CIF:s styrelse beslutar om tilldelning den 29 november. Besked om beslut publiceras här på webben den 30 november och beslutsbrev med eventuellt kontrakt skickas ut i december. Läs mer om årets ansökningsomgång
Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter

CIF:s definitioner gällande forskningsbidrag

5 september 2016

Styrelsen för Centrum för idrottsforskning har definierat ett flertal begrepp som ligger till grund för bedömning av forskningsbidragen. CIF:s definition av idrott CIF:s definition av idrottsrelevans CIF:s definition av barn- och ungdomsidrottsforskning CIF:s definition av elitidrottsforskning    
Taggar: ,
Publicerad i Nyheter

CIF:s digitala ansökningssystem

Ansökan till forskningsbidrag 2017 görs digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem. Nytt för i år är att det finns en svensk version och en engelsk version av systemet. Svenska versionen av digitala ansökningssystemet Engelska versionen av digitala ansökningssystemet Läs Regler och anvisningar för hur ansökan skall utformas. Skicka in ansökan elektroniskt via ansökningssystemet senast torsdagen den 15 september 2016 kl 17.00 (svensk tid).
Taggar: ,
Publicerad i Nyheter

CIF har fått nytt engelskt namn

29 juni 2016

Vid CIF:s styrelsemöte den 17 juni 2016 beslutades att Centrum för idrottsforskning byter engelskt namn. Swedish Research Council for Sport Science är det nya namnet.
Publicerad i Nyheter

Calls for funding proposals 2017

You can now apply for funding from the Swedish Research Council for Sport Science (Centrum för idrottsforskning, CIF) for 2017. The total sum to be distributed is approximately SEK 20 million. Applications may be for:
  • Project funding
  • Funding for doctoral students
  • Funding for post-doctoral researchers
  • Funding for associations, collaboration and networking
Of special interest are research projects focusing on sporting excellence and research into sports for children and young people. Both types of project are prioritised as long as they are of sufficient quality. We also welcome projects which are the result of discussions with Swedish sports federations and associations. Submit your application electronically via the application system no later than Thursday 15 September 2016. Decisions on funding are made by the Board of the Swedish Research Council for Sport Science on 29 November 2016. Read more about Calls for funding proposals 2017
Publicerad i Nyheter

CIF utlyser forskningsbidrag för 2017

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning för 2017. Total summa att fördela beräknas bli cirka 20 miljoner kronor. Ansökan kan avse projektbidrag, lönemedel till doktorander, lönemedel till nydisputerade samt bidrag till organisation, samverkan och nätverkande. Ansökan ska ha klar idrottsrelevans och CIF välkomnar ansökningar till projekt som är tvärvetenskapliga liksom projekt som har fokus på samverkan nationellt och internationellt. Ansökningsperioden stänger torsdagen den 15 september kl 17.00 (svensk tid). Beslut om bidrag fattas av CIF:s styrelse den 29 november 2016 efter beredning av dess vetenskapliga råd.

Nyheter för forskningsbidrag 2017

  • CIF:s digitala ansökningssystem finns nu även i en engelsk version.
  • Utlysning samt regler och anvisningar finns på engelska.
  • Möjligheten att söka tvåårsbidrag har tagits bort.
  • Bidrag till organisationer har breddats till att även gälla samverkan och nätverkande mellan forskare och mellan forskare och andra engagerade inom idrottsforskning.
Läs mer om utlysningen
Publicerad i Nyheter