Centrum för idrottsforskning har i uppgift att informera om den idrottsforskning som utförs på svenska lärosäten

Idrottsforskning

Centrum för idrottsforskning fördelar varje år cirka 18 miljoner kronor i stöd till idrottsforskning inom alla vetenskapsområden. Under menyn forskningsfinansiering hittar du information om de forskningsprojekt som vi finansierar. Den största delen av stödet går till forskningsprojekt men stöd ges också till olika forskaranställningar.

I vänstermenyn har vi sammanställt all information som kommer ut från forskningsprojekten.

Forskningsrapporter

Den forskning som stöds av oss kan du ta del av under rubriken Forskningsrapporter till vänster i menyn. Forskarna som fått stöd av oss slutredovisar sina forskningsprojekt efter avslutat projekt, och den populärvetenskapliga redovisningen publiceras här. Läs de senaste rapporterna från 2010 och 2011 års tilldelning.

Tidningen Svensk Idrottsforskning

En viktig del i att informera om forskningsresultat är att låta forskare skriva artiklar vilka publiceras i vår tidning Svensk Idrottsforskning. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och går att prenumera på. I menyn till vänster kan du läsa alla artiklar sen tidningen började ges ut 1992. Under menyn Svensk Idrottsforskning kan du även beställa en prenumeration på tidningen.

Forskare

De forskare som har fått forskningsstöd från CIF och de som har skrivit artiklar i Svensk Idrottsforskning finns samlade i menyn Forskare. Här finns länkar till forskarnas lärosäten med information kring deras forskning och övriga publikationer.

Avhandlingar

En del av vårt forskningsstöd går till doktorander som får stöd under doktorandutbildningen. Därför ser vi det som en viktig uppgift att förmedla de avhandlingar som kommer fram inom idrottsforskningens område. I menyn till vänster hittar du aktuella disputationer samt äldre avhandlingar.

Böcker

CIF har under årens lopp publicerat böcker från de årliga forskningskonferenserna. Senaste publikationen är boken Idrottsskador – frontlinjen inom behandling och rehabilitering (2007). Boken går att köpa direkt från oss för 100 kr inklusive porto.