Aktuella avhandlingar inom idrottsforskning

Emma Pihl Skoog

Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–1960

Stockholms universitet, Historiska institutionen
Disputationsdatum: 2017-05-24
Länk till avhandlingen

Björn Tolgfors

Bedömning för vilket lärande?: En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa

Örebro universitet, Institutionen för Hälsovetenskaper
Disputationsdatum: 2017-05-19
Länk till avhandlingen

Eva-karin Gidlund

Exercise and regulation of metabolic function in human skeletal muscle with special reference to PGC-1α and the mitochondria

Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Disputationsdatum: 2017-05-19
Länk till avhandlingen

Gabriella Thorell

Framåt Marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid

Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Disputationsdatum: 2017-03-17
Länk till avhandlingen

Magnus Kilger

Talking talent: Narratives of youth sports selection

Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Disputationsdatum: 2017-03-10
Länk till avhandlingen

Lena Svennberg

Grading in Physical Education

Gymnastik- och idrottshögskolan
Disputationsdatum: 2017-02-17
Länk till avhandlingen

Håkan Rundqvist (CIF-finansierad tjänst)

Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin
Disputationsdatum: 2017-01-13
Länk till avhandlingen