CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område

Idrottsskador – frontlinjen inom behandling och rehabilitering

Omslag Idrottsskadeboken

Boken har tagit slut. Vi planerar ingen ny upplaga.

Redaktion: Artur Forsberg, Eva Holmström, Jon Karlsson, Per Renström
ISBN: 91-87154-17
Utgivningsår: 2007