CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område

ICSEMIS 2016
Saying Yes to Diversity in Sport

São Paulo 31 augusti-4 september 2016
Länk till konferensens webbplats

5th European Exercise is Medicine Congress

Köpenhamn 5-6 september 2016
Arrangör: European Initiative for Exercise in Medicine
Länk till konferensens webbplats

The Saltin Symposium on Exercise and Integrative Physiology: Gene–Environment Interaction, Health and Physical Performance

Hellerup, Danmark 22 september 2016
Arrangör: The Novo Nordisk Foundation
Länk till information om konferensen

Barnhjärnan

Karlstad 3 oktober 2016
Länk till konferensens webbplats

Erfarenheter och aktuell forskning om fysisk aktivitet & hälsa

Umeå 9-10 november 2016
Arrangör: Arbets- och beteendemedicinskt Centrum, Västerbottens läns landsting, Idrottshögskolan och Enheten för Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet
Länk till konferensens webbplats

1st Scandinavian Congress in Handball Medicine

Göteborg 17-18 december 2016
Länk till information om konferensen