CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område

Idrottsmedicinskt vårmöte
Tema: Ungdomar, fysisk aktivitet och tävlingsidrott

Umeå 11-13 maj 2017
Arrangör: Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Länk till information och anmälan till konferensen

Nordic Health Convention
Konferensen om ökad jämlik hälsa

Göteborg 17 maj 2017
Arrangör: Svenska Mässan
Länk till program och anmälan

Running Science

Göteborg 19 maj 2017
Arrangör: Göteborgs universitet, Göteborgsvarvet
Länk till program och anmälan