CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område

The 13th European Association for Sociology of Sport Conference
Sport in the City: Mobility, Urbanity and Social Change

Köpenhamn 4-7 maj 2016
Länk till konferensens webbplats

European Medical Fitness Congress
”Exercise is the best medicine”

Madrid 6-8 maj 2016
Länk till konferensens webbplats

Idrottsmedicinska vårmötet
Tema: Idrottsmedicin – ”Friska fötter för oss framåt”

Karlstad 19-21 maj 2016
Länk till konferensens webbplats

16th EURAM conference “Managing Sport”

Paris 1-4 juni 2016
Länk till konferensens webbplats

21st Annual Congress of the European College of Sport Science
Crossing Borders through Sport Science

Wien 6-9 juli 2016
Länk till konferensens webbplats

ICSEMIS 2016
Saying Yes to Diversity in Sport

São Paulo 31 augusti-4 september 2016
Länk till konferensens webbplats

Barnhjärnan

Karlstad 3 oktober 2016
Länk till konferensens webbplats

1st Scandinavian Congress in Handball Medicine

Göteborg 17-18 december 2016
Länk till information om konferensen