CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område

Konferens om fysisk aktivitet som behandling vid sjukdomar

Stockholm 21 oktober 2016
Arrangör: Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Länk till information och anmälan till konferensen

Erfarenheter och aktuell forskning om fysisk aktivitet & hälsa

Umeå 9-10 november 2016
Arrangör: Arbets- och beteendemedicinskt Centrum, Västerbottens läns landsting, Idrottshögskolan och Enheten för Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet
Länk till konferensens webbplats

SVEBI:s årskonferens

Örebro 16-17 november 2016
Arrangör: Örebro universitet och SVEBI
Länk till konferensens webbplats

1st Scandinavian Congress in Handball Medicine

Göteborg 17-18 december 2016
Länk till information om konferensen