Jón Karlsson

Telefon: 031-343 40 94
E-post: jon.karlsson@vgregion.se
Lärosäte:

Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för ortopedi

Läs mer om Jón Karlssons forskning på Göteborgs universitets webbplats.