Inkomna ansökningar forskningsbidrag 2017

Till årets utlysning inkom 246 ansökningar. Läs vilka ansökningar som skickades in till CIF den 15 september 2016.

Nu är ansökningarna skickade till granskarna för bedömning. CIF:s styrelse beslutar om tilldelning den 29 november och besluten publiceras här på webben den 30 november.

Statistik från årets ansökningsomgång

Antal ansökningar per ämnesområde
Projektbidrag Nydisputerade Doktorandtjänst Totalt
Fysiologi/medicin/biomekanik 56 10 18 84
Humaniora/samhällsvetenskap 57 20 12 89
Trauma/ortopedi/rehabilitering 39 7 16 62
Totalt 152 37 46 235
Organisation/samverkan/nätverkande 11
Andel (angett i procent) inskickade ansökningar fördelat på kvinnor och män
Projektbidrag (kvinnor/män) Nydisputerade (kvinnor/män) Doktorandtjänst (kvinnor/män) Totalt (kvinnor/män)
Fysiologi/medicin/biomekanik 30/70 20/80 22/78 27/73
Humaniora/samhällsvetenskap 46/54 43/57 42/58 44/56
Trauma/ortopedi/rehabilitering 56/44 86/14 38/62 55/45
Totalt 43/57 45/55 33/67 41/59
Sökt belopp per ämnesområde
Sökt belopp (kr) Andel Genomsnittligt belopp per projektansökan (kr)
Fysiologi/medicin/biomekanik 31 033 801 36% 377 389
Humaniora/samhällsvetenskap 34 852 905 40% 382 507
Trauma/ortopedi/rehabilitering 21 077 695 24% 336 608
Totalt 86 964 401
Antal inskickade ansökningar fördelat på lärosäten
Antal
Karolinska institutet 47
Göteborgs universitet 31
Gymnastik- och idrottshögskolan 27
Linköpings universitet 21
Umeå universitet 21
Mittuniversitetet 17
Lunds universitet 13
Linnéuniversitetet 12
Malmö högskola 10
Högskolan i Halmstad 8
Örebro universitet 6
Karlstads universitet 4
Uppsala universitet 3
Högskolan Dalarna 3
Chalmers tekniska högskola 2
Högskolan i Gävle 2
Luleå tekniska universitet 2
Kungliga tekniska högskolan 2
Stockholms universitet 2
Ersta Sköndals högskola 1
Högskolan i Kristianstad 1
Totalt 235