Läs populärvetenskapliga rapporter av CIF-finansierade projekt

Forskningsrapporter

Visa allaA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Sortera efter: Titel År Nyckelord
SSamband mellan skador och framgång i elitfotboll (2016)Senvävnadens fysiologi, skador och sjukdomar hos idrottare (2010)Självreflektion som en kritisk förmåga hos elittränare - en tvärkulturellstudie (2016)Skadade elitidrottares återgång till idrott, utvärdering av ett psykometriskt instrument (2016)Skadeincidens, skaderisk och träningsmängd hos seglare 16-50 år (2011)Skaderisk i nordisk elitfotboll – betydelse av klimat och underlagsfaktorer (2011)Skaderisk, skademönster och skademekanismer i elitfotboll (2016)Skelettmuskelns anpassning till uthållighetsarbete – nyttjande av pluripotenta celler? (2011)Skola-idrott-hälsa (SIH) 2010 - en uppföljning efter nio år (2010)Skolämnet idrott och hälsa – avgränsning och inramning (2016)Skolämnet idrott och hälsa – avgränsning och inramning. (2012)Skolans rum för rörelse – en studie av idéer om kroppsrörelse och utbildning i skolors idrottslokalitet (2010)Slagvolym och prestationsförmåga inom uthållighetsidrott – effekt av träning i liggande position (2011)Smärta och läkning i sena. Neurovaskulära mekanismer och effekter vid fysikalisk och farmakologisk behandling (2010)Spelförståelse – kinematik och underliggande neurala processer (2011)Sportfallskärmshoppning: skärmens öppningschock i ett biomekaniskt perspektiv (2016)Sports-related injuries in disabled elite athletes (2016)Sprintträning med och utan intag av näring (2012)Studier av nervsubstanser (2010)Studier över neurotrofa faktorer och TNFalfa vid Akillessenetendinos (2012)Svensk cykelsport i historisk och internationell belysning (2010)