CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område

The future of fitness

Stockholm 2 september 2017
Arrangörer: Gymnastik- och idrottshögskolan, Karolinska Institutet och Stanford University
Länk till information och anmälan till konferens

Sports Science & Fitness Congress

Köln 22-24 september 2017
Arrangör: German Sport University Cologne
Länk till information och anmälan till konferensen

Neurotrauma 2017

Karlstad 1-2 oktober 2017
Arrangör: Stiftelsen Peter Erikssons minnesfond för hjärnforskning m.fl.
Länk till information och anmälan till konferensen

Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017
Arrangör: SNF Swedish Nutrition Foundation i samarbete med Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism (SWESPEN) och Svenska nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap
Länk till information om konferensen

Nordisk idrottsvetenskaplig konferens: Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa

Tema: Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa

Halmstad 22-23 november 2017
Arrangörer:
Svensk förening för samhälls- och beteendevetenskaplig idrottsforskning (SVEBI)
Svensk idrottspsykologisk förening (SIPF)
Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA)
Högskolan i Halmstad
Länk till information och anmälan till konferensen