CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område

The IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in sport

Monaco 16-18 mars 2017
Arrangör: Internationella Olympiska Kommittén (IOC)
Länk till konferensens webbplats

SIPF:s vårkonferens
”Att vända motgång till framgång”

Bosön 18-19 mars 2017
Arrangör: Svensk idrottspsykologisk förening
Länk till programmet

Idrottsmedicinskt vårmöte
Tema: Ungdomar, fysisk aktivitet och tävlingsidrott

Umeå 11-13 maj 2017
Arrangör: Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Länk till information och anmälan till konferensen