Skip to main content

Forskning gör idrotten bättre

Centrum för idrottsforskning finansierar och sprider forskning om idrott. CIF följer upp statens stöd till idrotten, gör fördjupade analyser av idrott i Sverige och driver Center för idrotts- och friluftsanläggningar. Hos oss kan du som forskare söka forskningsbidrag. Vi vill även vara ett kunskapsstöd till idrottsrörelsen, kommuner och andra myndigheter.
Man som simmar

Nyheter

Centrum för idrottsforsknings styrelse har beslutat fördela drygt 24 miljoner kronor till svensk idrottsforskning under 2024. Bidrag går till forskningsprojekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk. Ett särskilt bidrag går till forskning om idrott för personer med funktionsnedsättning.
Regeringen har utsett Björn O. Nilsson som ny ordförande för Centrum för idrottsforskning. Björn är disputerad biokemist, företagsledare och ämbetsman. Han har tidigare varit bland annat landshövding i Norrbottens län och ordförande för Svenska Friidrottsförbundet. Björn har också varit en framgångsrik medeldistanslöpare med flera SM-guld. Förordnandet startar vid årsskiftet.
En granskning av öppenheten inom svensk idrottsrörelse visar brister. Få förbund lever upp till idrottsrörelsens egen etiska kod. Två tredjedelar saknar öppen redovisning av styrelseledamöters arvoden.
– Det pågår ett viktigt arbete inom idrottsrörelsen för ökad transparens. Det främjar demokratiska beslutsprocesser och stärker trovärdigheten. Studien visar att vissa förbund har kommit längre än andra, säger Lina Wahlgren, utredare på Centrum för idrottsforskning.
I din roll kommer du bland annat ansvara för att planera, förbereda och samordna CIF:s utlysning av forskningsbidrag och även analysera utfallet av varje års beredning och beslut. Ansök senast den 21 november 2023.

Se hela beskrivningen nedan.
På Idrottsstatistik.se har vi samlat medaljstatistik från tidigare års stora mästerskap, OS och Paralympics. Se även jämförelser med våra nordiska grannländer.
I Almedalen 2023 anordnade CIF ett seminarium om idrottens och friluftslivets rumsliga förutsättningar. Se det i sin helhet här.

I fokus