Skip to main content

Forskning gör idrotten bättre

Centrum för idrottsforskning finansierar och sprider forskning om idrott. CIF följer upp statens stöd till idrotten och gör fördjupade analyser av idrott i Sverige. Hos oss kan du som forskare söka forskningsbidrag. Vi vill även vara ett kunskapsstöd till idrottsrörelsen, kommuner och andra myndigheter.
Man som simmar

Nyheter

01 Jun
Idrotten kan vara en riskmiljö för mäns våld mot kvinnor. Samtidigt är idrottsrörelsen en viktig aktör för att minska detta allvarliga samhällsproblem. Det visar en regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning.
– En idrottsrörelse som aktivt tar ställning mot våld, och arbetar våldsförebyggande, kan bli en viktig kraft i formandet av ett tryggare samhälle, säger Daniel Alsarve, docent i idrottsvetenskap vid Örebro universitet och en av rapportförfattarna.
25 Maj
CIF kommer till Almedalen för att prata om idrotten och friluftslivets rumsliga förutsättningar. Förändrade motionsvanor, miljö och klimat, förtätning, ökad ohälsa och andra samhälleliga utmaningar gör det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp vad gäller anläggandet, gestaltningen och förvaltandet av miljöer för idrott och friluftsliv. Hoppas vi ses!
25 Apr
Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att göra en fördjupad analys av idrottsrörelsens villkor och förutsättningar för att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet. Uppdraget ska redovisas senast 15 april 2024.
18 Apr
I dag presenterar CIF årets uppföljning av statens stöd till idrotten för regeringen. Följ utvecklingen inom föreningsidrotten och ta del av statistik om svenskarnas motionsvanor.
18 Apr
Svensk barn- och ungdomsidrott är tydligt segregerad, främst orsakat av ojämlika villkor i samhället. Idrottsrörelsen kan inte ensam lösa stora samhällsproblem, men kan göra mer för att nå fler i socioekonomisk utsatta områden – även utifrån ett snävt egenintresse. Det visar ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning.
– Segregationen är ett allvarligt samhällsproblem, men också ett hinder för idrottsrörelsens utveckling, säger utredaren Johan R Norberg.
18 Apr
Gratis utlåning av idrottsutrustning stärker ungas möjlighet till en rolig och fysiskt aktiv fritid – oavsett kön, ålder och socioekonomiska förutsättningar. Det visar en studie av Fritidsbankens verksamhet i ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning.
- Jag hoppas att många idrottsföreningar inspireras av resultaten för att sänka trösklarna in i idrotten, säger CIF:s utredare Johan R Norberg.

I fokus

Handbollspojkar jublar efter en seger.

Aktivitetsnivån i barn- och ungdomsidrotten ökar. Utvecklingen syns i alla åldersgrupper och i de flesta stora idrotter. Siffrorna visar att idrottsrörelsen är på väg att återhämta sig efter pandemin.

Kalender

30 Jun
CIF kommer till Almedalen för att prata om idrotten och friluftslivets rumsliga förutsättningar. Förändrade motionsvanor, miljö och klimat, förtätning, ökad ohälsa och andra samhälleliga utmaningar gör det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp vad gäller anläggandet, gestaltningen och förvaltandet av miljöer för idrott och friluftsliv. Hoppas vi ses!