Bättre idrott genom framstående forskning

Centrum för idrottsforskning finansierar forskning inom idrottens område. Idrott innefattar allt från föreningsidrott till rörelse, fysisk aktivitet, prestation och träning för såväl barn, unga, vuxna och äldre. CIF strävar efter att stödja forskning av högsta kvalitet och relevans på svenska lärosäten och att förmedla den kunskapen till omvärlden.

Centrum för idrottsforskning gör årliga fördjupningar inom idrottslig verksamhet. Genom belysningen av föreningsidrotten vill CIF bidra till att utveckla och förbättra idrotten. Vi vill vara ett kunskapsstöd till ledare, tränare, tjänstemän och beslutsfattare.
Man som simmar

Nyheter

08 Sep
Se inspelningen från CIF:s webbinarier om forskningsbidrag 2022.
18 Jun
Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning (CIF) för 2022. Total summa att fördela är cirka 22 miljoner kronor.
16 Jun
Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket på 40 punkter för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I det arbetet ska även idrottsrörelsen involveras och Centrum för idrottsforskning (CIF) får i uppdrag att i en bredare kontext analysera vilket arbete som är lämpligt och påkallat inom idrotten.
26 Maj
Kommande utlysning öppnar 18 juni 2021. Då öppnar också CIF:s digitala ansökningssystem.
29 Apr
En ny unik kartläggning av svenska idrottsledare på den internationella idrottsarenan visar på utmaningar när svenska värderingar möter andra normer och traditioner. Ökat stöd på hemmaplan efterlyses för att stärka svensk idrotts internationella inflytande.

Centrum för idrottsforskning har med hjälp av Riksidrottsförbundet genomfört en undersökning av svenska idrottsledares villkor, agerande och inflytande i internationella idrottsfrågor.
23 Apr
Idrotten i Sverige behöver förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. Det är slutsatsen i regeringsrapporten Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott som offentliggörs den 19 april.

– Svensk idrott borde vara i frontlinjen i dessa frågor, men vi har snarare hamnat på efterkälken, säger Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning.

I fokus

Personer vid en upplyst fotbollsplan

Även om barn- och ungdomsidrotten för det mesta förknippas med positiva upplevelser och erfarenheter speglar den också samhället i övrigt, med dess brister, problem och missförhållanden. Jonas Stier, forskare vid Mälardalen högskola, går i denna text igenom de sju största riskområdena inom barn- och ungdomsidrotten samt vad som går att tänka på och göra inom respektive riskområde för att främja en god idrottskultur.

Kalender

13 Okt
Rykande aktuell idrottsforskning från nya spännande forskare #Idrottsforskning 2021

Välkommen till ett seminarium där idrottsforskare presenterar sina forskningsprojekt för allmänheten.

Seminariet är gratis.