Skip to main content

Forskning gör idrotten bättre

Centrum för idrottsforskning finansierar och sprider forskning om idrott. CIF följer upp statens stöd till idrotten, gör fördjupade analyser av idrott i Sverige och driver Center för idrotts- och friluftsanläggningar. Hos oss kan du som forskare söka forskningsbidrag. Vi vill även vara ett kunskapsstöd till idrottsrörelsen, kommuner och andra myndigheter.
Man som simmar

Nyheter

Nu finns forskningsbidrag för idrottsrelaterad forskning att söka för 2025. Sista ansökningsdag är den 16 september 2024 kl. 17.00. CIF välkomnar ansökningar med tydlig idrottsrelevans från alla vetenskapsområden.
Centrum för idrottsforskning satsar en miljon kronor extra i projektbidrag till forskning inom området ”Platser för idrott och friluftsliv”. Satsningen är en del av CIF:s uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för idrotts- och friluftsanläggningar i Sverige. Sista ansökningsdag är den 16 september 2024 kl. 17.00.
I höst inleds ett nytt forskningsprojekt i Linköping. Tillgång till lokaler och ytor för idrott är central för idrottsrörelsens möjlighet att bedriva verksamhet, inte minst barn- och ungdomsidrott. Det finns dock dåligt med kunskap om hur lokaler används. Flera idrottsföreningar och förbund upplever att de inte får halltider i den utsträckning som de önskar och behöver. Därför initieras nu ett pilotprojekt som kommer mäta aktivitetsnivåer i idrottshallar och därigenom höja kunskapen om hur det faktiska nyttjandet ser ut.
CIF har analyserat idrottsrörelsens villkor och förutsättningar för att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet. Se när utredaren Johan R Norberg presenterar slutsatserna från studien.
Centrum för idrottsforskning har analyserat den svenska elitidrottens villkor och förutsättningar. Resultatet presenteras i tre separata publikationer med bidrag från svenska och internationella forskare och experter.
Sverige behöver en smalare och mer centraliserad elitidrott. Det anser danska Idrottens Analysinstitut (Idan), i en utvärdering som presenteras i ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning (CIF).
– Idans analys är viktig i ett läge där svensk idrott kommit till ett vägskäl. Vägvalet påverkar inte bara elitidrottens framtid, utan idrottsrörelsen i sin helhet, säger CIF:s utredare Johan R Norberg.

I fokus

Kalender

27 Jun
Till årets Almedalsvecka kommer Center för idrotts- och friluftsanläggningar (CIFA) för att lyfta platsens betydelse för idrott och friluftsliv. Hela dagen 27 juni varvas seminarier med utställningar och samtal.
Seminarium