Skip to main content

Forskning gör idrotten bättre

Centrum för idrottsforskning finansierar och sprider forskning om idrott. CIF följer upp statens stöd till idrotten och gör fördjupade analyser av idrott i Sverige. Hos oss kan du som forskare söka forskningsbidrag. Vi vill även vara ett kunskapsstöd till idrottsrörelsen, kommuner och andra myndigheter.
Man som simmar

Nyheter

01 Dec
Många svenskar är stillasittande större delen av dagen. Särskilt högutbildade män. Drygt 30 procent av män med eftergymnasial utbildning uppger att de sitter stilla minst tio timmar per dag. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten på Idrottsstatistik.se.
30 Nov
Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2023 beslutades av CIF:s styrelse den 30 november 2022. CIF:s vetenskapliga råd har gjort den vetenskapliga granskningen av ansökningarna och lämnat förslag på beslut till styrelsen.

Tilldelning sker under förutsättning att CIF erhåller samma budget från regeringen som under 2022.
27 Okt
Centrum för idrottsforskning anordnar regelbundet seminarier om idrott och forskning.

I fokus

Kalender

07 Mar
Träffpunkt Idrott är en mötesplats för alla som arbetar inom idrott, bad, friluftsliv och folkhälsa.
Konferens