Skip to main content

Forskning gör idrotten bättre

Centrum för idrottsforskning finansierar och sprider forskning om idrott. Idrottsforskare studerar allt från elitidrott och prestation till motion och träning i alla åldrar. CIF strävar efter att stödja forskning av högsta kvalitet på svenska universitet och högskolor. CIF gör dessutom årligen fördjupade analyser av idrott i Sverige. Vi vill vara ett kunskapsstöd till ledare, tränare, tjänstemän och beslutsfattare.
Man som simmar

Nyheter

03 Nov
Centrum för idrottsforskning (CIF) är den forskningsfinansiär i Sverige som fokuserar på stöd till forskning om idrott. Vi utlyser varje år cirka 22 miljoner kronor i forskningsbidrag. Nu söker vi en forskningssekreterare som kommer att ha en central roll i vårt arbete med att stödja och finansiera svensk idrottsforskning.
27 Okt
Centrum för idrottsforskning anordnar regelbundet seminarier om idrott och forskning.
09 Sep
Behovet av idrottsanläggningar är en het idrottspolitisk valfråga. Ny rapport från CIF ger perspektiv och djup i anläggningsfrågan. På ett seminarium tidigare i år diskuterades rapporten. I panelen fanns forskare och experter från både idrottsrörelsen och kommunsektorn. Se CIF:s utredare presentera resultaten i filmen nedan.
10 Jun
Forskningsbidrag finns nu att söka från CIF för 2023. Total summa att fördela är cirka 23 miljoner kronor.
28 Apr
En ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning konstaterar att det saknas en samlad nationell strategi för framtidens anläggningar för idrott och motion.
– Enda sättet att komma vidare är att samla olika aktörer, dela med sig av kunskap och försöka hitta lösningar där olika intressen kan tillgodoses på samma gång. Det kan handla om samarbeten över kommungränserna eller mellan staten och föreningslivet, säger utredaren Johan R Norberg.
27 Apr
Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Plattformen ska utveckla, samla och förmedla kunskap för att samhället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare.

I fokus

Personer vid en upplyst fotbollsplan

Idrott för unga förknippas för det mesta med positiva upplevelser. Men det finns brister, problem och missförhållanden. Artikeln går igenom de sju största riskområdena inom barn- och ungdomsidrotten.

Kalender

30 Nov
Lägg grunden för ett framgångsrikt och hälsosamt idrottsliv. Hur kan ledare stötta unga att prestera och må bra i tävlingssituationer och under press?
Seminarium
07 Mar
Träffpunkt Idrott är en mötesplats för alla som arbetar inom idrott, bad, friluftsliv och folkhälsa.
Konferens