Skip to main content

Forskning gör idrotten bättre

Centrum för idrottsforskning finansierar och sprider forskning om idrott. Idrottsforskare studerar allt från elitidrott och prestation till motion och träning i alla åldrar. CIF strävar efter att stödja forskning av högsta kvalitet på svenska universitet och högskolor.
CIF gör dessutom årligen fördjupade analyser av idrott i Sverige.
Vi vill vara ett kunskapsstöd till ledare, tränare, tjänstemän och beslutsfattare.
Man som simmar

Nyheter

30 Nov
Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2022 beslutades av CIF:s styrelse den 30 november 2021. Förslag till beslut har lämnats till styrelsen av CIF:s vetenskapliga råd som har gjort den vetenskapliga granskningen av ansökningarna.
24 Nov
Se inspelningen av webbinariet "Så kan du förebygga osunda idrottsmiljöer för unga".

Medverkande:
Jonas Stier – Professor i socialt arbete, Mälardalens högskola.
Susanne Johansson – Lektor i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan.
Malin Träff – Barn- och ungdomsansvarig, Riksidrottsförbundet.
Johan R Norberg – Utredare vid Centrum för idrottsforskning.
27 Okt
Under hösten anordnar CIF flera webbinarier. Har du inte möjlighet att delta kan du få en otextad inspelning skickad till dig. Kontakta cif@gih.se.
Klicka på respektive event nedan för mer information.
23 Sep
15 september var sista dag att skicka in ansökningar till forskningsbidrag 2022. När utlysningen stängde hade 189 godkända ansökningar skickats in. Nu har CIF:s vetenskapliga råd startat bedömningsprocessen och beslut om bidrag tas den 30 november av CIF:s styrelse.
08 Sep
Se inspelningen från CIF:s webbinarier om forskningsbidrag 2022.
18 Jun
Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning (CIF) för 2022. Total summa att fördela är cirka 22 miljoner kronor.

I fokus

Personer vid en upplyst fotbollsplan

Idrott för unga förknippas för det mesta med positiva upplevelser. Men det finns brister, problem och missförhållanden. Artikeln går igenom de sju största riskområdena inom barn- och ungdomsidrotten.