Skip to main content

Forskning gör idrotten bättre

Centrum för idrottsforskning finansierar och sprider forskning om idrott. CIF följer upp statens stöd till idrotten och gör fördjupade analyser av idrott i Sverige. Hos oss kan du som forskare söka forskningsbidrag. Vi vill även vara ett kunskapsstöd till idrottsrörelsen, kommuner och andra myndigheter.
Man som simmar

Nyheter

13 Sep
På Idrottsstatistik.se har vi samlat medaljstatistik från tidigare års stora mästerskap, OS och Paralympics. Se även jämförelser med våra nordiska grannländer.
25 Aug
I Almedalen 2023 anordnade CIF ett seminarium om idrottens och friluftslivets rumsliga förutsättningar. Se det i sin helhet här.
24 Aug
Centrum för idrottsforskning har givit danska Idrottens Analysinstitut (Idan) i uppdrag att granska det svenska elitidrottssystemet och dess styrkor och svagheter, ur ett nordiskt perspektiv. Uppdraget är en del i CIF:s regeringsuppdrag att genomföra en fördjupad analys av förutsättningarna för att bedriva elitidrott i Sverige.
21 Jun
Nu finns CIF:s forskningsbidrag för idrottsrelaterad forskning att söka för 2024. Sista ansökningsdag är den 15 september kl 17.00 (CET).
CIF välkomnar ansökningar med tydlig idrottsrelevans från alla vetenskapsområden. Huvudsökande måste vara disputerad och anställd på ett svenskt lärosäte. 
21 Jun
För att skapa fler och bättre idrotts- och friluftsanläggningar i Sverige behöver kunskap samlas på ett ställe, konstaterar regeringen. Därför lanseras nu Center för idrotts- och friluftsanläggningar. Det nya centret ska innehålla en digital kunskapsplattform till stöd för dem som planerar och bygger nya innovativa anläggningar för framtidens behov. Inte minst landets kommuner.
01 Jun
Idrotten kan vara en riskmiljö för mäns våld mot kvinnor. Samtidigt är idrottsrörelsen en viktig aktör för att minska detta allvarliga samhällsproblem. Det visar en regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning.
– En idrottsrörelse som aktivt tar ställning mot våld, och arbetar våldsförebyggande, kan bli en viktig kraft i formandet av ett tryggare samhälle, säger Daniel Alsarve, docent i idrottsvetenskap vid Örebro universitet och en av rapportförfattarna.

I fokus