Skip to main content

Forskning gör idrotten bättre

Centrum för idrottsforskning finansierar och sprider forskning om idrott. CIF följer upp statens stöd till idrotten, gör fördjupade analyser av idrott i Sverige och driver Center för idrotts- och friluftsanläggningar. Hos oss kan du som forskare söka forskningsbidrag. Vi vill även vara ett kunskapsstöd till idrottsrörelsen, kommuner och andra myndigheter.
Man som simmar

Nyheter

CIF har analyserat idrottsrörelsens villkor och förutsättningar för att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet. Se när utredaren Johan R Norberg presenterar slutsatserna från studien.
Centrum för idrottsforskning har analyserat den svenska elitidrottens villkor och förutsättningar. Resultatet presenteras i tre separata publikationer med bidrag från svenska och internationella forskare och experter.
Sverige behöver en smalare och mer centraliserad elitidrott. Det anser danska Idrottens Analysinstitut (Idan), i en utvärdering som presenteras i ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning (CIF).
– Idans analys är viktig i ett läge där svensk idrott kommit till ett vägskäl. Vägvalet påverkar inte bara elitidrottens framtid, utan idrottsrörelsen i sin helhet, säger CIF:s utredare Johan R Norberg.
Sverige tar mängder av VM-medaljer i sporter vi sällan hör om i medierna. I den senaste statistiken från 2022 toppar armbrytning och flugkastning. Läs mer om svenska och nordiska medaljer på Idrottsstatistik.se.
För att lyfta platsens betydelse för idrott och friluftsliv kommer Center för idrotts- och friluftsanläggningar till Almedalsveckan 2024.
CIF ska genomföra en fördjupad analys av det ideella engagemanget inom idrottsrörelsen, hur det har utvecklats över tid och vilka utmaningar och möjligheter det innebär för idrottsrörelsen. Det har regeringen beslutat.

Dessutom ska CIF göra en övergripande kartläggning och analys av idrottsrörelsens tillgång till idrottsanläggningar. Främst inom kommunala skolfastigheter.

– Tillgång till lokaler och ytor för idrott är central för idrottsrörelsens möjlighet att bedriva verksamhet, inte minst barn- och ungdomsidrott. Att öka nyttjandegraden av redan befintliga idrottshallar, lokaler och ytor för idrott är en lågt hängande frukt ur såväl ett tids-, kostnads- som hållbarhetsperspektiv för att möjliggöra en större tillgänglighet för fler barn och unga, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Uppdragen ska redovisas för regeringen senast 15 mars 2025.

I fokus

Kalender

27 Jun
Till årets Almedalsvecka kommer Center för idrotts- och friluftsanläggningar (CIFA) för att lyfta platsens betydelse för idrott och friluftsliv. Hela dagen 27 juni varvas seminarier med utställningar och samtal.
Seminarium