Skip to main content

Forskning gör idrotten bättre

Centrum för idrottsforskning finansierar och sprider forskning om idrott. Idrottsforskare studerar allt från elitidrott och prestation till motion och träning i alla åldrar. CIF strävar efter att stödja forskning av högsta kvalitet på svenska universitet och högskolor. CIF gör dessutom årligen fördjupade analyser av idrott i Sverige. Vi vill vara ett kunskapsstöd till ledare, tränare, tjänstemän och beslutsfattare.
Man som simmar

Nyheter

10 Jun
Forskningsbidrag finns nu att söka från CIF för 2023. Total summa att fördela är cirka 23 miljoner kronor.
01 Jun
Missade du ett CIF-webbinarium? Då kan du få en otextad inspelning skickad till dig. Kontakta cif@gih.se.
Klicka på respektive event nedan för mer information.
12 Maj
Regeringen har gett Centrum för idrottsforskning i uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Kunskapsplattformen ska enligt regeringens direktiv producera, samla in och förmedla kunskap och forskning, skapa vägledningsmaterial kring gestaltning av anläggningar och utemiljöer, möjliggöra erfarenhetsöverföring från genomförda projekt och bidra till samordning av olika ekonomiska stöd. Uppdraget ska genomföras i samråd med relevanta aktörer. Vi söker dig som kan och vill bidra till uppbyggnaden av plattformen.
28 Apr
En ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning konstaterar att det saknas en samlad nationell strategi för framtidens anläggningar för idrott och motion.
– Enda sättet att komma vidare är att samla olika aktörer, dela med sig av kunskap och försöka hitta lösningar där olika intressen kan tillgodoses på samma gång. Det kan handla om samarbeten över kommungränserna eller mellan staten och föreningslivet, säger utredaren Johan R Norberg.
27 Apr
Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Plattformen ska utveckla, samla och förmedla kunskap för att samhället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare.
20 Apr
Centrum för idrottsforskning (CIF) har på regeringens uppdrag analyserat coronapandemins effekter på barn- och ungdomsidrotten. Totalt sett minskade aktivitetsnivån med tio procent under pandemins första år, visar analysen. Men idrotterna påverkades väldigt olika. Vissa drabbades hårt, medan andra var helt opåverkade.

Den 21 april överlämnade CIF en rapport till Anders Ygeman, Integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor.

Kalender

01 Sep
Välkommen till ett seminarium för dig som ska söka forskningsbidrag 2023! Vi berättar om utlysningen och hur ansökan och processen går till. Här har du också möjlighet att ställa dina frågor om utlysningen.
Seminarium
06 Sep
Välkommen till ett seminarium för dig som ska söka forskningsbidrag 2023! Vi berättar om utlysningen och hur ansökan och processen går till. Här har du också möjlighet att ställa dina frågor om utlysningen.
Seminarium

I fokus

Personer vid en upplyst fotbollsplan

Idrott för unga förknippas för det mesta med positiva upplevelser. Men det finns brister, problem och missförhållanden. Artikeln går igenom de sju största riskområdena inom barn- och ungdomsidrotten.