Skip to main content

Prenumerera på CIF:s nyhetsbrev

Nyheter om CIF:s olika regeringsuppdrag, aktuella seminarier och utlysningar av forskningsbidrag. Du får även det senaste från Idrottsforskning.se och Idrottsstatistik.se.

Så här behandlar CIF dina personuppgifter:

  • Du kan när som helst säga upp prenumerationen på detta nyhetsbrev och då raderas alla personuppgifter, kontakta CIF:s kansli
  • Ändamålet med behandlingen är att skicka nyhetsbrev till dig om CIF:s verksamhet. För att kunna skicka nyhetsbrev behöver vi ha din e-postadress. Dessutom behöver vi ha ditt namn för att kunna spåra dina personuppgifter vid händelse av rättning eller radering.
  • CIF:s handläggare är de personer som kommer att ta del av personuppgifterna. Du har rätt att få tillgång till uppgifterna och få fel rättade, kontakta CIF:s kansli.
  • CIF:s huvudman Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är personuppgiftsansvarig. Läs mer om hur GIH behandlar personuppgifter.
  • Vid GIH finns ett dataskyddsombud som kan nås via e-post.
  • Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är samtycke.
  • Uppgifterna kommer att behandlas så länge du är prenumerant på nyhetsbrevet.
  • Uppgifterna lagras på en server i EU och hostas av företag med vilken GIH har upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal.
  • Du kan vända dig till tillsynsmyndigheten IMY med eventuella klagomål.

Bekräfta prenumeration på CIF:s nyhetsbrev