Skip to main content

Seminarier

Centrum för idrottsforskning anordnar regelbundet seminarier om idrott och forskning. Se textade filmer här. Kontakta cif@gih.se för ännu inte textade filmer.

Idrottspsykologi för unga idrottare

Lägg grunden för ett framgångsrikt och hälsosamt idrottsliv. Hur kan ledare stötta unga att prestera och må bra i tävlingssituationer och under press? Lyssna till forskare i idrottspsykologi och barn- och ungdomsansvarig på Riksidrottsförbundet. 
Del 3 i seminarieserien Bra barnidrott.
Sändes 30 november 2022.

Så ökar du ungas delaktighet i idrotten

Ungas delaktighet i idrotten behöver öka, visar forskningsrapport. Ta del av resultaten och ett spännande samtal mellan forskare och representanter från föreningar och förbund.
Del 2 i seminarieserien Bra barnidrott.
Sändes 28 september 2022.

Bygg barns inre motivation

Förbund, föreningar och ledare behöver arbeta aktivt för att skapa och bibehålla lusten hos unga. Hur gör man det praktiskt för att få fler att fortsätta längre med sin idrott?
Del 1 i seminarieserien Bra barnidrott.
Kontakta cif@gih.se för en otextad version av hela seminariet.
Sändes 8 juni 2022. 

Idrottsanläggningar i dag och i morgon - Inledning

Behovet av idrottsanläggningar är en het idrottspolitisk fråga. Ny rapport från CIF ger perspektiv och djup i anläggningsfrågan. Se CIF:s utredare presentera resultaten.
Kontakta cif@gih.se för en otextad version av hela seminariet med forskare och experter.
Sändes 28 april 2022.

Så förebygger du osunda idrottsmiljöer för unga

Hur kan ledare, föräldrar, föreningar och förbund få syn på, förstå, förändra och förebygga osunda idrottsmiljöer?
Sändes 18 november 2021.

Seminarier utan textning – Kontakta cif@gih.se för länkar

Bygg barns inre motivation – Idrotten behöver arbeta aktivt för att skapa och bibehålla lusten hos unga. Hur gör man det praktiskt för att få fler att fortsätta längre med sin idrott. Sändes 8 juni 2022.

Idrottsanläggningar – i dag och i morgon – Om framtidens anläggningspolitik. Går det att bygga anläggningar för både föreningar och motionärer? Sändes 29 april 2022. 

Svenska idrottsledare på den internationella arenan – Hundratals svenska idrottsledare har uppdrag i internationella idrottsförbund. Vilka utmaningar möter de? Sändes 28 oktober 2021.

Unga forskare presenterar – Rykande aktuell idrottsforskning från nya spännande forskare. Sändes 13 oktober 2021.