Skip to main content

Prata om idrottens och friluftslivets platser under Almedalen 2024

15 april 2024
Nyhet
För att lyfta platsens betydelse för idrott och friluftsliv kommer Center för idrotts- och friluftsanläggningar till Almedalsveckan 2024.
program almedalen 2024

Torsdagen den 27 juni är Center för idrotts- och friluftsanläggningar öppet i Visby. Under en heldag varvas seminarier med utställningar och samtal. 

Varför? 

Platsers utformning för idrott och friluftsliv är avgörande för möjligheten och viljan till fysisk aktivitet. Förändrade motionsvanor, klimat, förtätning, ökad ohälsa och andra utmaningar gör det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp vad gäller anläggning, gestaltning och förvaltande.

Men vilka ska ta detta helhetsgrepp? Vilka utmaningar står vi inför? Hur samverkar vi och utifrån vad? Detta vill Center för idrott- och friluftsliv prata om under Almedalen 2024. 

Var?

Hela Folkets bio, Adelsgatan 39

Program

Vi är på plats 9.00-17.00

9.00-09.30 - Frukostmingel – vad är de stora frågorna? 

Kom och väck dina frågor. Vilka utmaningar står du inför i din vardag vad gäller frågor om anläggningar för idrott och friluftsliv? Center för idrott- och friluftsliv är på plats som bollplank. Kanske ska du i din yrkesroll starta ett nytt projekt eller har en specifik utmaning? 

Macka och kaffe. 

09:30 - 10:30 - På scen: Inkluderande och mångfunktionella omklädningsrum för idrott och friluftsliv

Omklädningsrum har i många år varit omdebatterat inom idrotts-, fritids- och skolområdet. Nyttjandet sjunker och berättelser om otrygghet lyfts. Men rummet kan också vara en samlingsplats, en plats för spontana möten, erfarenhetsåterföring, gemenskap och reflektion. Men hur?

Deltagare: 

 • Niklas Singstedt, arkitekt från White arkitekter 
 • Max Sjöquist, styrelseledamot, RFSL Ungdom
 • Lisen Bergquist, Påverkansansvarig, Stiftelsen Friends
 • Anette Eriksson, Arkitekt, Carlsted Arkitekter
 • Johan Einarsson, Hemsö Fastigheter
 • Daniel Glimvert, Center för idrotts- och friluftsanläggningar

https://www.almedalsveckan.info/program/70335 

10.30-11.30 - Trendspaning i Foajen

Kom och se exempel samt ställ frågor till arkitektbyråer och inspiratörer som planerat för idrott- och friluftsliv. Utställning pågår i Foajen. 

11:30 - 12:30 På scen: Anlägg för idrott och friluftsliv, vad kan vi lära av våra nordiska grannländer?

De nordiska grannländerna har under längre tid arbetat med kunskapshöjande åtgärder vad gäller frågan om anläggningar för idrott och friluftsliv. I exempelvis Danmark finns Lokal- och anläggningsfonden (LOA) som är en självstyrande offentlig institution med syfte att stödja byggandet av kultur, idrotts- och fritidsanläggningar. LOA startades 1994 och har som uppgift är att inspirera, utmana, ge råd och stötta de som skapar anläggningar för framtidens idrotts- och fritidsliv. Internationellt ses LOA som en av de främsta utvecklarna av nytänkande anläggningar för idrotts- och fritidsanläggningar. Men hur jobbar dom? Vad är nycklarna för deras framgång och vilka utmaningar hanterar de idag? 

Kom och lyssna på när Ola Mattsson från LOA-fonden berättar. Seminariet avslutas med ett panelsamtal.

Deltagare: 

 • Ola Mattsson (DK), från LOA-fonden.
 • Emma Ahlström Köster (M), riksdagens kulturutskott
 • Mats Berglund (MP) ordförande riksdagens kulturutskott
 • Jonnie Nordensky, Projektledare Plats för idrott Riksidrottsförbundet
 • Daniel Glimvert, Center för idrotts- och friluftsanläggningar

https://www.almedalsveckan.info/program/70315 

12:30 - 13:30 Nordisk lunch - samtala om vad vi kan lära av våra nordiska grannländer 

Ta en wrap och fortsätt samtalet om vad vi kan inspireras och lära om från våra nordiska grannländer. 

13:30 - 14:30 - På scen: Hållbara idrotts- och friluftsanläggningar, går det?

Intresset för idrott och friluftsliv skapar många positiva värden – men har även betydande negativ klimat- och miljöpåverkan. Detta reser viktiga frågor om vårt avtryck både i dag och i framtiden. Kan vi anlägga platser för ett mer hållbart samhälle?

Idrotts- och friluftsanläggningar är en viktig miljö för många som socialt formar individer och grupper. Hur kan egentligen resurssnåla framtida anläggningar med lång livslängd som stöttar hållbara livsstilar skapas? Hur tillfredsställer vi dagens behov, utan att samtidigt äventyra kommande generationers möjligheter? Välkommen att lyssna på ett föredrag och en panel som tar sig ann frågan.

Deltagare: 

 • Erik Backman, universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap, Högskolan Dalarna. Styrelseledamot, Centrum för idrottsforskning. Forskare inom Mistra Sport and Outdoor. 
 • Jonnie Nordensky, Projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet
 • Johan Faskunger, Sakkunnig, Svenskt Friluftsliv
 • Kata Nylén Leg. psykolog, Specialistbehörig i organisationspsykologi, Klimatpsykologerna
 • Moderator: Mir Grebäck von Melen från Center för idrotts- och friluftsanläggningar

https://www.almedalsveckan.info/program/70288 

14.30 - 15.30 -  Idrott- och friluftsanläggningsfika – hållbarhet i fokus

Kaffe och bulle serveras till samtal om hållbarhet. 

15.30-16.30 På scen: Fritidens rumsliga förutsättningar – en fråga om samverkan

Förändrade motionsvanor, klimat, ökad ohälsa och andra trender gör det nödvändigt att ta ett grepp vad gäller planering och byggande av anläggningar för idrott och friluftsliv. Gemensamt för många av vår tids utmaningar är att de endast kan lösas då flera olika aktörer samverkar. Men hur?

Deltagare: 

 • Rasmus Ax, Utvecklingschef Fritid, Kommunal Utveckling vid Region Jönköpings län
 • Linda Pettersson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Urbio
 • Johannes Hedlund, strateg välfärd och folkhälsa, Region Sörmland
 • Moderator: Mir Grebäck von Melen, Center för idrotts- och friluftsanläggningar

https://www.almedalsveckan.info/program/70348 

 

Resterande vecka

Daniel Glimvert, verksamhetssamordnare och Mir Grebäck von Melen, projektsamordnare, är på plats under hela Almedalsveckan. 

Mir Grebäck von Melen
Mir Grebäck von Melen
Projektsamordnare
Porträtt Daniel Glimvert.
Daniel Glimvert
Verksamhetssamordnare