Skip to main content

Resultat från CIF-finansierad forskning

Ämne:
Psykologi
Huvudsökande:
Skoog, Therése
Lärosäte:
Göteborgs universitet
Årtal:
2023
 • Barn och ungdom
 • Föreningsidrott
 • Jämställdhet
 • Psykisk hälsa
 • Genus
Ämne:
Psykologi
Huvudsökande:
Lunde, Carolina
Lärosäte:
Göteborgs universitet
Årtal:
2023
 • Barn och ungdom
 • Psykisk hälsa
 • Skola
 • Fysisk inaktivitet
 • Motivation
Ämne:
Idrottsvetenskap
Huvudsökande:
Fröberg, Andreas
Lärosäte:
Göteborgs universitet
Årtal:
2023
 • Hållbarhet
 • Skola
 • Hälsa
 • Föreningsidrott
 • Barn och ungdom
Ämne:
Fysioterapi
Huvudsökande:
Hamrin Senorski, Eric
Lärosäte:
Göteborgs universitet
Årtal:
2023
 • Hälsa
 • Idrottsskada
 • Knä
Ämne:
Traumatologi
Huvudsökande:
Karlsson, Jon
Lärosäte:
Göteborgs universitet
Årtal:
2023
 • Funktionsnedsättning
 • Fysisk inaktivitet
 • Hälsena
 • Idrottsskada
 • Muskel
Ämne:
Fysiologi
Huvudsökande:
Katz, Abram
Lärosäte:
Gymnastik- och idrottshögskolan
Årtal:
2023
 • Muskel
 • Träning
 • Motion
 • Hjärnskakning