Skip to main content

Åldersrelaterad påverkan på läkningsprocesser och resultat efter hälseneskador

Sammanfattning

Vanligaste senan som skadas är hälsenan och incidensen ökar. Avslitna senor innebär en lång rehabilitering och tyvärr ofta kvarstående problem med nedsatt funktion och muskelsvaghet. Detta är ett stort problem då dessa skador är vanligast hos individer i idrottsligt aktiv ålder. Det finns stora individuella skilllnader i återhämtning, men en högre ålder verkar vara kopplat till större problem med bra återhämtning. Orsaken till denna koppling är oklar. Vi arbetar med experimentella modeller tillsammans med kliniska studier för att undersöka hur senan läker, och för att förstå orsaken till de kvarvarande problem som finns efter senskador. Syftet med detta projekt är att förstå hur ålder påverkar senans läkningsförmåga och återhämtning efter en komplett hälseneskada.