Skip to main content

Antecipering i fotboll: effekterna av kontextuell förhandsinformation och fysisk belastning

Sammanfattning

Vi kommer att undersöka fotbollsspelares integrering av kontextuell och visuell information under antecipeing av motståndares handlingar under varierande fysisk belastning. Ett laboratoriebaserat experiment kommer att genomföras, där förmågan att förutsäga en motståndarens handlingar, underliggande visuella sökstrategier samt upplev kognitiv belastning kommer att mätas hos 20 skickliga fotbollsspelare under låg, moderat samt hög fysisk belastning. Dessa mätningar kommer att göras vid två separata testtillfällen: ett med explicit kontextuell förhandsinformation om motståndarens handlingstendenser och ett utan någon kontextuell förhandsinformation. Projektet förväntas informera idrottstränare om nyttan av att ge kontextuell förhandsinformation till sina utövare inför kommande tävlingar.