Skip to main content

Anterior cruciate ligament injury in pediatric and adolescent age – treatment, return to physical activity

Slutredovisning

En ACL-skada är en vanlig muskeloskeletal skada som ofta drabbar yngre idrottare som deltar i knäkrävande idrott. Många av dessa patienter kan återgå till idrott men det finns inga aktuella studier som undersöker framtida idrottsdeltagande och sannolikheten för att nå en elitnivå inom sin idrott hos patienter som en ACL-skada som barn eller ungdom. Syftet med detta projekt är att undersöka återgång till idrott och framtida deltagande på elitnivå av idrott efter ACL-skada hos barn och ungdomar för att bättre skapa relevanta förväntningar för de som ådrar sig denna skada i unga år.
Frågeställning är:
Kan barn och ungdomar som ådragit sig ACL-skada återgå till idrott och bli framtida elitidrottare, och vilka faktorer påverkar detta utfall?
Projektet är utformat som en multicenter kohortstudie där Sahlgrenska universitetssjukhuset är en av enheterna. Inledningsvis kommer detta projekt att utgå från patienter i svenska korsbandsregistret (SNKLR). Patienter som fick en ACL-skada i barn- eller ungdomsår och idag är över 18 år kommer att undersökas med ett frågeformulär som utvecklas specifikt för detta projekt. Frågeformuläret består av frågor relaterade till återgång till idrott och idrottsdeltagande före och efter ACL-skada. SNKLR enbart består av över 50 000 patienter. Därför kommer detta projekt sannolikt att generera ny kunskap som kommer att vara viktig för att förbättra behandling och rehabilitering för ACL-skador med fokus på att möjliggöra framtida deltagande i idrott.

Publikationer

Artiklar i referee-granskade tidskrifter: Baldur Thorolfsson, Eleonor Svantesson, Thorkell Snaebjornsson, Mikael Sansone, Jon Karlsson, Kristian Samuelsson, Eric Hamrin Senorski
Adolescents have twice the revision rate of young adults after ACL reconstruction with a hamstring tendon autograft: a study from the Swedish National Knee Ligament Registry
Orthopeadic Journal of Sports Medicine – Accept May 2021