Skip to main content

Antidoping i internationell Paraidrott: Idrottares uppfattningar om policy och praktik

Sammanfattning

Antidopingarbete påverkar vardagen för elitidrottare och är en verksamhet som i vissa delar skulle kunna uppfattas som inkräktande på den privata sfären. Det finns begränsad kunskap om hur idrottare med funktionsvariationer upplever t.ex. en dopingkontroll eller processen att söka medicinska dispens. Studien syftar till att öka förståelsen för Paraidrottares erfarenheter och uppfattningar om antidopingarbetets policy och praktik, samt att analysera legitimiteten för antidopingsystemet. Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Högskolan i Gävle, Gymnastik och idrottshögskolan, Lunds universitet, Paraidrottare, Svenska Paralympiska kommittén samt International Blind Sports Federation; World Intellectual Impairment Sport och International Wheelchair & Amputee Sports Federation.