Skip to main content

Användning av xenotransfusion för att klargöra hur träning påverkar neurofunktion

Sammanfattning

Träning medför positiva effekter på fysisk prestation genom att påverka många vävnader i kroppen, särskilt nervsystemet. Humanstudier av hjärnans förändringar efter träning begränsas dock av etiska överväganden. Här föreslår vi en ny metod för att studera effekterna av träning hos människor på hjärnans funktion. Xenotransfusion, transfusion av blodplasma från människor till möss, skulle möjliggöra invasiva studier av neuronalfunktion. Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av plasma från människor innan och efter en träningsperiod vad gäller hjärnfunktion hos möss. Plasma kommer att erhållas från försökspersoner före och efter träning och som sedan injiceras i otränade möss. Fem veckor senare kommer hjärnvävnaden analyseras för neuronalfunktion och associerade mekanismer.