Skip to main content

Effekt av glykogentillgänglighet på muskelnedbrytning med fokus på ubiquitin proteasome systemet

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka muskelanpassningar efter styrketräning med höga och låga glykogennivåer, samt med och utan intag av essentiella aminosyror (EAA) hos män och kvinnor. Muskelprover har tagits innan och efter styrketräning och analyserats för aktivering av muskelnedbrytning (autofagi) och proteinsyntes. Preliminära data visar att styrketräning med låga glykogennivåer ger en kraftig aktivering av autofagi, men ger också indikationer på att andra muskelnedbrytande processer också kan vara kraftigt uppreglerade. En sådan process är ubiquitin proteasome systemet (UPS), vars aktivitet kommer att mätas som ett komplement till autofagi. Om UPS är uppreglerat, så kan träning med låga glykogennivåer ge upphov till mycket kraftigare muskelnedbrytning än vad man trott tidigare.