Skip to main content

En kollaborativ studie om hållbar utveckling inom lärarutbildningen i Idrott och hälsa

Sammanfattning

Denna kollaborativa studie fokuserar på lärande för hållbar utveckling inom lärarutbildningen i Idrott och hälsa och tar sin utgångspunkt i Agenda 2030. Studien involverar lärare och studenter och syftar till att undersöka erfarenheter, kritiska händelser och viktiga insikter som uppstår vid övergången mellan teori till praktik vid implementering och utvärdering av pedagogiska insatser där koppling till lärande för hållbar utveckling synliggörs. Studiens aktiviteter är utformade för att lärare gemensamt ska stödja varandra vid övergången mellan teori till praktik. Studien bidrar med ökad kunskap om förändringsprocesser och på vilka sätt lärande för hållbar utveckling kan användas för att utveckla lärarutbildningen i Idrott och hälsa.