Skip to main content

Hur överbryggar vi klyftan? Utforskande möten mellan självorganiserad idrott och föreningsidrott

Sammanfattning

Att öka deltagandet i idrottsföreningar för att motverka minskad fysisk aktivitet har blivit en viktig fråga i många länder. Forskning visar dock att idrottsföreningar behöver vara mer lyhörda för självorganiserade idrottsutövares intressen och behov. Genom att samla självorganiserade idrottsungdomar och tränare engagerade i idrottsföreningar i workshops är syftet att utveckla aktiviteter inom föreningsidrotten som inrymmer både självorganiserade och föreningsorganiserade idrotters logiker. Studien ger viktig insyn i hur man skapar flexibla idrottspraktiker och bidrar i arbetet med inkluderande idrott. Den kan även användas i tränarutbildningar samt ligga till grund för fortsatt forskning om aktiviteter och tränarskap i spektrumet mellan självorganiserad och föreningsorganiserad idrott.