Skip to main content

Individualiserad behandling efter hälseneruptur-vägen tillbaka till optimal träningsnivå

Sammanfattning

Hälsenebristning är en vanlig skada hos både elit- och motionsidrottare. Det finns ingen konsensus om operation eller icke-operation är den bästa behandlingen och funktionsåterhämtning skiljer sig stort på individnivå.

Vi vill i projektet utvärdera en ny metod att bedöma om den skadade patienten kan optimera sin återhämtning efter skadan genom att mäta gapet mellan senändarna med ultraljud akut efter skadan. Patienter med >5 mm gap mellan senändarna rekommenderas operation, övriga icke-operation.

Genom att analysera sen- och muskelbiopsier från hälsenan samt gånganalys utforskar vi hur skadan påverkar senans och vadmuskelns struktur, läkning och styrka och hur förändringarna korrelerar till symptom och återgång till idrott. Vi utvärderar patientens upplevelse av skadan med intervjuer.