Skip to main content

Jag klarar det! Främja fysisk aktivitet och idrott hos barn med medfödda hjärtfel

Sammanfattning

Barn med medfödda hjärtfel deltar mindre i idrott och är mindre fysiskt aktiva än andra barn. Det beror inte bara på hjärtats begräsning, utan i många fall på låg självkänsla, låg kunskap och en restriktiv attityd. I detta projekt får barn med medfödda hjärtfel genomföra 3 månader fotbollsträning på fotbollsarenor med liknande upplägg, utrustning, tester och återkoppling som för elitfotbollsspelare, med stöd av tränare och spelare. Effekten av detta unika träningsupplägg på styrka, kondition, kunskap, motivation, självkänsla och attityd utvärderas på kort sikt (3 mån) och om det medför ökad fysisk aktivitet och idrott på lång sikt (12 mån). Projektet är ett samarbete mellan universitet, sjukvård och fotbollsklubbar för att dela ansvar och resurser, och främja genomförbarhet.