Skip to main content

Kombinera blodbiomarkörer och SCAT5 för att förbättra diagnostiseringen av hjärnskakningar

Sammanfattning

För att bedöma hjärnskakningar inom idrotten används ofta ett standardiserat testprotokoll (SCAT5). SCAT5 får inte användas för att ensamt ställa/utesluta diagnosen hjärnskakning, vilket innebär behov av en objektiv diagnostiseringsmetod. I dagsläget pågår forskning kring blodbiomarkörer som objektiva markörer för hjärnskakning och "hjärnhälsa". Det aktuella projektet avser kombinera SCAT5 och blodbiomarkörer för att undersöka hur väl SCAT5 kan diagnostisera axonal skada på hjärnan, samt hur/om kombinationen SCAT5 och blodbiomarkörer kan möjliggöra en tillförlitlig, enkel och billig metod för att monitorera "hjärnhälsan" samt diagnostisera hjärnskakningar. Projektet avser också att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnor och män gällande relationen mellan blodbiomarkörer och SCAT5