Skip to main content

Med sina egna röster: Sexuella trakasserier bland unga inom organiserad idrott

Sammanfattning

Det har blivit alltmer känt att sexuella trakasserier (ST) förekommer bland ungdomsidrottare i deras idrottslag eller klubb. Forskning saknas på området. Ett undantag är vårt kvantitativa CIF-projekt som redan visat bl a att ST är vanligt i organiserad idrott. Samtidigt har vår forskning lett till nya frågor om hur unga själva förstår och tänker om ST, något som aldrig kan förstås fullt ut utifrån enkätdata. Det föreslagna projektet har målet att få en djupare förståelse för ST bland ungdomsidrottare utifrån ungas egna röster. Vi ska intervjua 20 st 13-18-åriga idrottare och analysera data med tematisk analys. Kunskap om ST bland unga i organiserad idrott utifrån ungas egna röster kommer att ha vetenskaplig, men även praktisk betydelse för tränare, föräldrar och idrottsorganisationer.