Skip to main content

Motivation till Idrott och hälsa i förändring – ett longitudinellt projekt med mixad metod

Sammanfattning

I det här forskningsprojektet undersöks hur ungas motivation till skolämnet Idrott och hälsa förändras i de tidiga tonåren, en tid av stor fysisk, psykologisk och social utveckling. Genom två enskilda studier undersöker vi också faktorer som är viktiga för att förklara både positiv och negativ förändring över tid. Särskild tonvikt läggs vid betydelsen av tonåringars upplevelse av sin kropp för förändrad motivation. Vi fokuserar också på ungas egna idéer om förbättringsområden för skolidrotten. Kunskaperna från projektet kommer att vara användbara för vetenskapssamhället, för idrottsrörelsen och för skolan – och därigenom kommer de också att vara till nytta för unga själva.