Skip to main content

År 2023 för Center för idrotts- och friluftsanläggningar (CIFA)

23 januari 2024
Nyhet
Det har varit ett spännande år i arbetet med att upprätta och driva Center för idrotts- och friluftsanläggningar. Under 2023 har vi lanserat ett namn, en logotyp, och en ny digital prototyp som samlar aktuell kunskap på området. Två personer har anställts. Vi har även deltagit i en rad konferenser och möten. Här beskrivs närmare hur Centrum för idrottsforskning har arbetat med uppdraget under året.
Från Almedalen 2023
Daniel Glimvert håller föredrag i Almedalen 2023.

Den 21 april 2022 fick Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag av regeringen att upprätta och driva en nationell kunskapsplattform för anläggningar för idrott och friluftsliv och vara en utvecklande, samlande och stödjande funktion inom området. Utifrån ett folkhälsoperspektiv och principen om universell utformning samt med ett innovativt förhållningssätt ska CIF verka för att idrottens och friluftslivets anläggningar ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare. Det var varit ett intensivt och spännande år med många inspirerande möten. 

Nu sammanfattas året i en berättelse som du hittar här nedan som beskriver hur Centrum för idrottsforskning har arbetat med uppdraget under 2023.

Fem korta om året 2023

  • 30 mars lämnades rapporten ”Kunskapsplattform - anläggningar och utemiljöer för fysisk aktivitet på fritiden” (Dnr CIF 2022/12) över till socialminister Jakob Forssmed (KD) och regeringen.
  • 20 juni lanserades en prototyp av digital kunskapsplattform 
  • En viktig mötesplats för CIFA under 2023 var Almedalsveckan. Där arrangerade CIFA ett eget seminarium. Medverkade på seminariet gjorde, förutom CIFA, Karin Book Malmö universitet, Nils-Olof Zethrin SKR och Josefin Åhrman, Svenskt Friluftsliv. Utöver de som var på plats på seminariet har nästan 200 personer sett den inspelade versionen. Se inspelningen här. 
  • Internationell samverkan genom Nordisk anläggningskonferens, studiebesök i Helsingfors och IAKS kongress i Köln 
  • Uppskattningsvis har vi nått över 1100 personer och över 120 kommuner på de 20 konferenser och webbinarier vi medverkat i.

Läs mer i länken nedan. 

Center för idrotts- och friluftsanläggningar (CIFA) verksamhet 2023
Ladda ned
Porträtt Daniel Glimvert.
Daniel Glimvert
Verksamhetssamordnare
Mir Grebäck von Melen
Mir Grebäck von Melen
Projektsamordnare