Skip to main content

PROTOTYP - Digital kunskapsplattform för idrott- och friluftsanläggningar

Regeringen har konstaterat att det behöver skapas fler och bättre idrotts- och friluftsanläggningar i Sverige och för att möjliggöra detta behöver kunskap samlas på ett ställe. Centrum för idrottsforskning (CIF) har därför fått i uppdrag av regeringen att upprätta och driva en kunskapsplattform och vara en utvecklande, samlande och stödjande funktion inom området.

På denna sida hittar du en första prototyp som visar på lite av det som en digital kunskapsplattform kommer kunna innehålla. Utifrån ett folkhälsoperspektiv och principen om universell utformning samt med ett innovativt förhållningssätt lyfts olika exempel att inspireras ifrån. Allt med målet att samhället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare.

Materialet utgår från tre teman: Utformning och gestaltning, Samhällsplanering och Teknik, konstruktion och material.

Om sidan och dess innehåll

En del av ett regeringsuppdrag
Vilka utgångspunkter och avgränsningar förhåller sig informationen här till?
Sidans tre fokusområden
Universell utformning

Har du frågor, funderingar, idéer eller annat? Hör gärna av dig:

Porträtt Daniel Glimvert.
Daniel Glimvert
Verksamhetssamordnare
Mir Grebäck von Melen
Mir Grebäck von Melen
Projektsamordnare