CIF:s regeringsuppdrag under 2021

11 Februari 2021
Nyhet
CIF har fått i uppdrag av regeringen att under år 2021 genomföra en analys av förekomst och behov av ändamålsenliga idrottsanläggningar och utemiljöer i landet samt även genomföra en fördjupad analys av coronapandemins påverkan på idrottsrörelsen.
Slingrande skulptur i färgerna svart och vitt

Anläggningar och utemiljöer

I regeringsuppdraget står det att CIF ska genomföra en analys av förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Vidare vill regeringen att CIF ska undersöka hur anläggnings- och utemiljösituationen ser ut för olika idrotter och friluftsaktiviteter men också för olika samhällsgrupper i olika delar av landet.

Regeringen bedömer att en kunskapshöjning behövs kring vad som är de mest angelägna behoven och vilka behov som tenderar att tillgodoses. Detta gäller för såväl förenings- och näringslivets som för statliga och kommunala aktörers förhållningssätt till, och finansiering av anläggningar och utemiljöer.

Pandemins påverkan på idrottsrörelsen

Coronapandemin har haft betydande påverkan på idrottsrörelsen och frågor som regeringen vill få belysta är vilken idrottslig, social, organisatorisk och ekonomisk påverkan pandemin har haft i olika typer av föreningar.

Centrum för idrottsforskning kommer under våren 2021 påbörja analyserna och ska redovisa uppdraget till regeringen den 15 april 2022.