Skip to main content

Danska Idan utvärderar det svenska elitidrottssystemet

24 augusti 2023
Nyhet
Centrum för idrottsforskning har givit danska Idrottens Analysinstitut (Idan) i uppdrag att granska det svenska elitidrottssystemet och dess styrkor och svagheter, ur ett nordiskt perspektiv. Uppdraget är en del i CIF:s regeringsuppdrag att genomföra en fördjupad analys av förutsättningarna för att bedriva elitidrott i Sverige.
Dansk fotbollsspelare på väg att tackla en svensk.
Foto: Christoffer Borg Mattisson, Bildbyrån

Idrottens Analysinstitut (Idan) i Danmark har lång erfarenhet av att utvärdera konkurrenskraften inom dansk elitidrott. Nyligen gjorde Idan även en undersökning av förhållandena i Finland. Nu har alltså turen kommit till Sverige.

– Att kontakta Idan för detta uppdrag kändes naturligt, med tanke på de tidigare arbeten som genomförts inom området. Det ska bli spännande att följa arbetet och ta del av slutrapporten. Rapporten kommer att bida till förståelse och utvecklingen av svensk elitidrott, säger Christine Dartsch Nilsson, föreståndare på CIF.

Utvärderingen kommer i första hand att fokusera på olympiska och paralympiska idrotter. Men även idrotter som inte finns på OS-programmet men som är särskilt utmärkande för Sverige, till exempel bandy.

– Jag är stolt över att vi har blivit utvalda att ansvara för den externa jämförande delen av utredningen av svensk elitidrott. På Idan har vi arbetat med internationell elitidrott i många år. Den kunskapen tar vi in ​​i analysen av det svenska systemet och för att bedöma styrkorna och svagheterna i de olika systemen vi har i Norden, säger Rasmus K. Storm, analys- och forskningschef i Idan som ska leda utvärderingen.

Utvärderingen ska fokusera på följande frågor:

 • Vad utmärker det svenska elitidrottssystemet, och hur skiljer det sig från motsvarande system i Danmark, Norge och Finland?
 • Är det svenska elitidrottssystemet effektivt jämfört med övriga nordiska länder när det gäller att nå internationella framgångar?
 • Vilka är det svenska elitidrottssystemets styrkor och svagheter i förhållande till dess förmåga att långsiktigt bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet?

Idan ska även bedöma det svenska systemet i förhållande till:

 • Finansiering
 • Styrning
 • Idrottsdeltagande i samhället i stort
 • Talangutveckling
 • Tränare
 • Träningsanläggningar
 • Stöd till idrottares karriärutveckling, under och efter tiden som aktiv
 • Nationella och internationella tävlingar
 • Forskning
Regeringsuppdrag

Centrum för idrottsforskning har regeringens uppdrag att genomföra en fördjupad analys av förutsättningarna för att bedriva elitidrott i Sverige. CIF ska bland annat belysa skillnader mellan olika länders idrottssystem. Uppdraget ska redovisas senast 15 april 2024.