Skip to main content

Dubbla regeringsuppdrag till Centrum för idrottsforskning

21 mars 2024
Nyhet
CIF ska genomföra en fördjupad analys av det ideella engagemanget inom idrottsrörelsen, hur det har utvecklats över tid och vilka utmaningar och möjligheter det innebär för idrottsrörelsen. Det har regeringen beslutat.

Dessutom ska CIF göra en övergripande kartläggning och analys av idrottsrörelsens tillgång till idrottsanläggningar. Främst inom kommunala skolfastigheter.

– Tillgång till lokaler och ytor för idrott är central för idrottsrörelsens möjlighet att bedriva verksamhet, inte minst barn- och ungdomsidrott. Att öka nyttjandegraden av redan befintliga idrottshallar, lokaler och ytor för idrott är en lågt hängande frukt ur såväl ett tids-, kostnads- som hållbarhetsperspektiv för att möjliggöra en större tillgänglighet för fler barn och unga, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Uppdragen ska redovisas för regeringen senast 15 mars 2025.
Ledare och barn inför en match.
Foto: Bildbyrån

Ta del av hela uppdraget och bakgrunden till beslutet

Regeringsbeslut – analys av ideella engagemanget samt idrottsanläggningar (2024)
Ladda ned