Skip to main content

Statistics

Statistics from the latest call 15 September 2020

Submitted applications

Image
Inskickade ansökningar lärosäten

Approved grants

X
Cirkeldiagram beviljade forskningsbidrag fysiologi
Cirkeldiagram fördelade bidrag traumatologi

Approval rate

Beviljningsgrad