Beslut

CIF:s styrelse tar beslut om tilldelning den 2 december 2020. Beviljade projekt publiceras den 3 december här på CIF:s webbplats. Beslutsbrev och kontrakt skickas inte ut till bidragsmottagare. Huvudsökanden får istället tillgång till beslut, bedömning med utlåtande samt eventuellt kontrakt direkt

Posted in

Bedömning

Bedömningen görs av CIF:s vetenskapliga råd. Bedömningen sker i två steg och först bedöms idrottsrelevans. En ansökan som bedöms sakna idrottsrelevans går inte vidare för bedömning av kvalitet. För postdok-projekt med idrottsrelevans sker en bedömning av fyra kriterier: (a) nytänkande

Posted in

Hur och när skickar jag in ansökan?

När du fyllt i alla flikar och du anser att ansökan är klar går du tillbaka till förstasidan och klickar på den ansökan som ska skickas in. Klicka på rubriken ”Submit”. När ansökan kommit fram får du ett e-postmeddelande med

Posted in

Etiska överväganden

I din ansökan ska du beskriva vilka etiska frågor som är aktuella i projektet. Ange diarienummer och beslutsdatum om du redan har gjort en etikprövning. CIF förutsätter att det finns ett godkännande från en eventuell etikprövning innan forskningsarbetet påbörjas. Godkännande

Posted in

Publikationer (15 000 tecken inkl blanksteg)

En lista över de senaste fem årens egna publikationer. Inkludera endast artiklar som är publicerade eller accepterade för publicering. Bland dessa ska de fem publikationer som är mest centrala för det nu aktuella projektet markeras med en asterisk (*). Sortera

Posted in

Idrottsrelevans inom traumatologi/rehabilitering/ortopedi

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i prevention och behandling av idrottsrelaterade skador. Forskningen ska handla om mekanismer vid skador samt metoder inom prevention, diagnostik och behandling av betydelse för idrottsprestation.

Posted in

Idrottsrelevans inom humaniora/samhällsvetenskap

Idrottsrelevans har humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av verksamheter som benämns som idrott och som i samhället och av utövarna uppfattas som idrott. Även studier om rörelsekulturer som inte benämns som idrott men som ryms inom CIF:s definition av idrott är

Posted in

Idrottsrelevans inom fysiologi/medicin/biomekanik

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i fysisk aktivitet av betydelse för hälsa eller fysisk prestation eller båda. Forskningen ska handla om biologiska funktioner samt mekanismer och metoder som främjar hälsa och idrottsprestation.

Posted in

Skrivregler

Tänk på att din ansökan kommer att bedömas av granskare som har många ansökningar att läsa. Det är därför viktigt att din ansökan är läsbar. Några riktlinjer för att skriva text med god läsbarhet: Skriv tydliga rubriker. Undvik rubriker och

Posted in

Hur många ansökningar kan skickas in?

En enskild forskare kan som huvudsökande skicka in: en ansökan till projektbidrag en ansökan till postdok-tjänst en ansökan om bidrag till organisation, samverkan och nätverkande  

Posted in