Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män.

Du som har erhållit projektbidrag och där dispositionstiden har gått ut ska slutredovisa detta senast den 16 september 2019. För att vara berättigad till nya bidrag för år 2020 måste du lämna in slutrapport och ekonomisk redovisning.

CIF har två prioriterade områden: forskning om elitidrott samt barn – och ungdomsidrott. Ansökningar med hög kvalitet inom dessa områden premieras. Läs mer om CIF:s definitioner.

Posted in: Allmänt