Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män.

Du som har erhållit projektbidrag eller lönemedel till tjänst och där dispositionstiden har gått ut ska slutredovisa detta senast den 17 september 2018. För att vara berättigad till nya bidrag för år 2019 måste du lämna in slutrapport och ekonomisk redovisning.

CIF har två prioriterade områden: forskning om elitidrott samt barn- och ungdomsidrott och ansökningar med hög kvalitet inom dessa områden premieras. Barn- och ungdomsidrott omfattar här barn och ungdomar upp till 20 år.

Vi välkomnar projekt som sker i direkt samverkan med idrottsrörelsen.

Posted in: Allmänt