CIF:s styrelse tar beslut om tilldelning den 27 november 2019. Beslut publiceras den 28 november på CIF:s webbplats www.centrumforidrottsforskning.se.

Information om beslut
Beslutsbrev och kontrakt skickas inte ut till sökanden. Du får istället tillgång till beslut, bedömning med utlåtande samt eventuellt kontrakt direkt i CIF:s digitala ansökningssystem efter anvisningar från CIF:s kansli i december 2019.

Anslagsmottagaren skriver ut kontraktet från systemet, skriver under och låter medelsförvaltaren skriva under. Därefter skickas kontraktet i två exemplar till CIF. Medlen utbetalas till respektive anslagsförvaltande institution i januari respektive september 2020 i två lika delar.

Posted in: Allmänt