Beslut om tilldelning sker den 29 november 2018. Beslut publiceras den 30 november här på CIF:s webbplats. Beslutsbrev och eventuellt kontrakt skickas ut i december. Anslagsmottagaren undertecknar det av CIF utsända kontraktet och medlen utbetalas till respektive anslagsförvaltande institution i januari respektive september 2019 i två lika delar.

 

Posted in: Allmänt