Forskningsprogrammet ska ge en så fullständig beskrivning av projektet som möjligt. Nedanstående rubriker motsvaras av en flik i det digitala ansökningssystemet.

Projekt (2 500 tecken inkl. blanksteg)
Här anger du projekttitel, väljer ämnesområde, fyller i eventuellt EPN-nummer och anger ansvarig på förvaltande organ (prefekt eller motsvarande) som intygar att studien kan genomföras på angivet lärosäte. Dessutom ska du skriva en sammanfattande projektbeskrivning vilken ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande.

Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av:

  • Bakgrund
  • Frågeställningar
  • Arbetsplan och metoder
  • Redogör för programmets betydelse för forskningsområdet speciellt med avseende på nyskapande och originalitet.

Välj beredningsgrupp

När du ska välja beredningsgrupp finns det tre angivna huvudgrupper. Du väljer den grupp som bäst överensstämmer med ditt eget ämnesområde. Utöver dessa tre huvudgrupper går det att välja Annat ämnesområde – om så är fallet ange vilket. Om ansökan är flervetenskaplig kan vi låta flera grupper göra en bedömning. Ange det i fältet under ”Annat ämnesområde”. Den slutliga placeringen av ansökan görs av CIF. Om behov finns anlitar CIF extra sakkunniga med den kompetens som behövs för att bedöma forskningsansökan.

Beredningsgruppen för fysiologi, medicin och biomekanik
Exempel på ämnen som ingår i denna grupp är biomedicin, biomekanik, fysiologi och nutrition.

Beredningsgruppen för humaniora och samhällsvetenskap
Exempel på ämnen som ingår är ekonomi, etnologi, filosofi, historia, juridik, pedagogik, psykologi, socialantropologi, socialpsykologi, sociologi, sport management, språkvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Beredningsgruppen för traumatologi, rehabilitering och ortopedi
Exempel på ämnen som ingår är ortopedi, prevention, rehabilitering och traumatologi.

Annat ämnesområde
Exempel på annat ämnesområde är teknik och flervetenskapliga ämnen.

Posted in: Projektbidrag