Varje ansökan ska ha en huvudsökande som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Huvudsökanden ska vara aktiv i projektet. Huvudsökanden ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen eller annan motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Bidragsmottagaren ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du behöver inte vara knuten till medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Om du har medsökanden ska du beskriva i samverkansplanen på vilket sätt du som huvudsökande kommer att bidra. Läs mer om detta under rubriken Samverkan.

Behöriga att söka bidrag för 2019 är de forskare som har slutredovisat avslutade projekt och tjänster vars dispositionstid har gått ut.

 

 

Posted in: Allmänt