Bidrag kan avse ett år, förutsatt att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning.

Posted in: Projektbidrag