En enskild forskare kan från CIF beviljas ett projektbidrag på maximalt 400 000 kronor.

Söker du dessutom en postdoktjänst kan du beviljas:

  • 450 000 kr till lönemedel plus ett basanslag år 1 på maximalt 100 000 kr
    eller
  • 450 000 kr till lönemedel och ett projektbidrag på maximalt 400 000 kr

Posted in: Nydisputerad, Projektbidrag