En enskild forskare kan skicka in en ansökan till projektbidrag och en ansökan till postdoktjänst.

En enskild forskare kan från CIF maximalt beviljas ett projektbidrag på maximalt 400 000 kronor eller en postdoktjänst plus ett basanslag år 1 på maximalt 100 000 kronor eller en postdoktjänst och projektbidrag.

Posted in: Allmänt, Nydisputerad, Projektbidrag