En enskild forskare kan skicka in:

  • en ansökan till projektbidrag
  • en ansökan till postdok-tjänst
  • en ansökan om bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Posted in: Nydisputerad, Projektbidrag