Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa) på svenska eller engelska.

Posted in: Projektbidrag