Ge en fullständig beskrivning av den metodik och teoribildning som ska användas. Arbetsplanen ska omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella delstudier, eventuella powerberäkningar samt en tidsplan. Projektplanen ska skrivas för fyra år.

Posted in: Nydisputerad