Sökande ska, för de frågeställningar som projektet ska belysa, redogöra för:

  • aktuell kunskap, baserad på forskning, om kvinnor och män
  • om tillräcklig forskning saknas om kvinnor och/eller män
  • motiv om det finns särskild anledning att enbart studera kvinnor eller män

Posted in: Nydisputerad, Projektbidrag