När du fyllt i alla fält och du anser att ansökan är klar går du tillbaka till förstasidan och klickar på den ansökan som ska skickas in. Klicka sedan på rubriken ”Skicka in”. När ansökan kommit fram får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att din ansökan har registrerats hos oss. Ända fram till dess att systemet stänger kl 17.00 den 16 september kan du återta din ansökan, göra justeringar och skicka in den igen. Klicka då på rubriken ”Återta”.

Ansökan ska sen signeras digitalt med bankID och det måste göras innan ansökningssystemet stängs. Om du saknar möjlighet att skaffa bankID  kontakta oss på cif@gih.se.

För att kunna signera ansökan digitalt måste personnumret på huvudsökande registreras. Det görs under länken ”Redigera personuppgifter” på förstasidan i ansökningssystemet. Personnumret kommer enbart att användas för att du ska kunna signera ansökan och kommer inte att användas i något annat syfte.

Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att ställa anställning, lokaler och utrustning till förfogande. Prefekt eller motsvarande som är kontaktperson för det förvaltande organet ska anges med namn, titel samt e-postadress under fliken ”Projekt”. Prefekt eller motsvarande ska inte signera utan anges endast med namn, titel samt e-postadress.

Om du skriver ut din ansökan finns det på förstasidan ett fält för att skriva under från huvudsökanden och prefekt eller motsvarande. Detta finns med för att kunna signera ansökan om du inte kan skaffa ett bankID. Du behöver inte skicka in denna förstasida om du signerar med bankID.

Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig. Annat material som bifogas kommer inte att bedömas. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om.

Posted in: Allmänt