När du fyllt i alla flikar och du anser att ansökan är klar går du tillbaka till förstasidan och klickar på den ansökan som ska skickas in. Klicka på rubriken ”Submit”. När ansökan kommit fram får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att din ansökan har registrerats.

Ända fram till dess att systemet stänger kl. 17:00 den 15 september kan du återta din ansökan, göra justeringar och skicka in den igen. Klicka på rubriken ”Unsubmit” för att ändra i ansökan och glöm inte att skicka in igen.

Ansökan ska signeras digitalt med bankID och det måste göras innan ansökningssystemet stänger kl. 17:00 den 15 september. Det är enbart huvudsökanden som kan signera ansökan.

Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att anställning, lokaler och utrustning finns till förfogande. Prefekt eller motsvarande som är ansvarig för det förvaltande organet ska inte signera med bankID men namn, titel samt e-postadress anges under fliken “Project” i det digitala ansökningssystemet.

Du behöver inte skicka in förstasidan om du signerat din ansökan med bankID.

Du som saknar bankID skriver ut förstasidan och skriver själv under samt låter prefekt eller motsvarande att skriva under. Förstasidan med originalunderskrifter ska skickas till CIF:s kansli (adress: CIF, Box 5626, 114 86 Stockholm) och skall vara CIF tillhanda senast den 15 september.

Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig. Annat material som bifogas kommer inte att bedömas. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om.

Posted in: Allmänt