CIF har fyra olika typer av ansökningar och i det digitala ansökningssystemet har de olika ansökningarna olika prefix. Var noga med att välja rätt ansökningstyp när du går in i systemet:

Lönemedel till postdok
Anges med prefixet D2020-.

Fortsättningsprojekt
För de tjänster som 2019 har fått en preliminär tilldelning enligt beslut från november 2018 ska en Fortsättningsansökan skapas. Anges med prefixet FO2020-.

Posted in: Nydisputerad