Skip to main content

CIF:s kansli

Porträttbild Christine Dartsch Nilsson
Christine Dartsch Nilsson
Föreståndare, Ph.D. i fysiologi
Christine är chef för Centrum för idrottsforsknings verksamhet.
Porträttbild Marie Broholmer
Marie Broholmer
Handläggare, Fil.kand. i nutrition
Marie arbetar som webbredaktör och handläggare av forskningsansökningar.
Porträttbild Johan Pihlblad, fotograf Jin Lavesson
Johan Pihlblad
Handläggare, journalist och fil kand i statskunskap
Johan arbetar med uppföljning av statens stöd till idrotten och är redaktör för Idrottsforskning.se och Idrottsstatistik.se.
Porträttbild Johan Lundberg
Johan Lundberg
Chefredaktör, vetenskapsjournalist
Johan är chefredaktör för Idrottsforskning.se
Porträttbild Johan R Norberg, fotograf Jin Lavesson
Johan R Norberg
Professor i idrottsvetenskap, utredare
Johan är utredare inom uppdraget att följa upp statens stöd till idrotten.