CIF:s kansli

Porträttbild Christine Dartsch Nilsson
Christine Dartsch Nilsson
Föreståndare, Ph.D. i fysiologi
Christine är chef för Centrum för idrottsforsknings verksamhet.
Foto på Marie Broholmer
Marie Broholmer
Handläggare, Fil.kand. i nutrition
Marie arbetar som webbredaktör och handläggare av forskningsansökningar.
Porträtt Johan Pihlblad
Johan Pihlblad
Handläggare, Fil.kand. i statskunskap
Johan arbetar med uppföljning av statens stöd till idrotten och är redaktör för Idrottsforskning.se.
Porträttbild Johan Lundberg
Johan Lundberg
Chefredaktör, vetenskapsjournalist
Johan är chefredaktör för Idrottsforskning.se
Porträttbild Johan R Norberg
Johan R Norberg
Professor i idrottsvetenskap, utredare
Johan är utredare inom uppdraget att följa upp statens stöd till idrotten.