Skip to main content

Teknik, konstruktion och material

Idrotts- fritids och friluftsanläggningar är en komplex byggnadskategori med många olika byggnadstyper. Utbudet av anläggningar är stort, från konstgräsplaner utomhus till stora simanläggningar inomhus till milslånga vandringsleder till utegym.

Att vi står inför nya utmaningar i fråga om våra anläggningar för fritid är otvivelaktigt. För att skapa ett hållbart anläggningsutbud som vi både i nutid och i framtid ska kunna nyttja krävs att vi tänker till och tänker om. Många av de anläggningar som finns idag är energi-ineffektiva, inte anpassade efter dagens verksamhet och är inte tillräckligt tilltalande för den breda allmänheten, särskilt inte för unga tjejer.

Denna sida samlar information om vad du som anlägger anläggningar för fysisk aktivitet kan ta i beaktning i fråga om byggnadstekniska områden så såsom materialval, idrottens regelverk, risk- och konsekvensutredningar, energieffektivisering, miljöpåverkan, budgetplanering och dyl.